Wprowadzenie posługi diakona stałego

Komunikat Arcybiskupa dotyczący powołania w naszej archidiecezji urzędu diakona stałego.   W dniu Pięćdziesiątnicy, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli głosić wielkie dzieła Boże. Wtedy zrodził się Kościół, który głosi Ewangelię aż do dziś. To zadanie, jak podkreśla papież Franciszek, realizuje się jedynie w mocy Ducha Świętego, który przygotowuje […]

Czuwanie przed Pięćdziesiątnicą

Zapraszamy do wspólnotowego przeżycia uroczystości Zesłania Ducha Świętego! Podobnie jak w ubiegłych latach, wieczór poprzedzający Pięćdziesiątnicę, członkowie wspólnot naszej archidiecezji spędzą na modlitwie czuwania w kościołach stacyjnych. Zapraszamy do dołączania – zgodnie z rodzajem własnej duchowości, a potem do udziału w Eucharystii sprawowanej przez abp. Tadeusza Wojdę w Bazylice Mariackiej w Gdańsku (godz. 23.00). Lista […]

Zaproszenie

Zaproszenie Metropolity Gdańskiego na archidiecezjalne uroczystości odpustowe

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

Niech Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego i radość wypływająca ze zwycięstwa życia nad śmiercią i miłości nad cierpieniem przyniesie wszystkim upragniony pokój serca i obudzi w nas pragnienie życia razem z Chrystusem. Proszę przyjąć te życzenia od wszystkich kapłanów posługujących w naszej parafii.    ksiądz Proboszcz