Małżeństwo

Sakrament małżeństwa /małżeństwo konkordatowe/

 

Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć małżeństwo konkordatowe powinni:

1) zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego (właściwego ze względu na miejsce zameldowania jednej ze stron) w celu dokonania formalności wynikających z prawa cywilnego:

a) pobrać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa cywilnego – 3 egz.
b) złożenia oświadczenia o nazwiskach stron i dzieci po zawarciu małżeństwa.

2) zgłosić w biurze parafialnym w parafii miejsca zamieszkania /a nie zameldowania/ jednej ze stron zamiar zawarcia małżeństwa konkordatowego    /przynajmniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu/.

Przy zgłoszeniu w biurze parafialnym
narzeczeni przedstawiają:

– dowody osobiste,
– świadectwa chrztu (ważne 3 m-ce od daty wydania),
– świadectwa ukończenia katechezy w zakresie szkoły średniej,
– zaświadczenia z USC, które są ważne 180 dni od daty wydania.

 


Nauki przedślubne

odbywają się w parafii pw. Św. Józefa – Gdańsk Przymorze

 


Katolicka Poradnia Rodzinna

przy parafii św. Kazimierza

Prowadząca: Monika Reca
kontakt: 695 140 777

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.