Małżeństwo

Sakrament małżeństwa /małżeństwo konkordatowe/

Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć małżeństwo konkordatowe powinni:

1) zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego (właściwego ze względu na miejsce zameldowania jednej ze stron) w celu dokonania formalności wynikających z prawa cywilnego:

a) pobrać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa cywilnego – 3 egz.
b) złożenia oświadczenia o nazwiskach stron i dzieci po zawarciu małżeństwa.

2) zgłosić w biurze parafialnym w parafii miejsca zamieszkania /a nie zameldowania/ jednej ze stron zamiar zawarcia małżeństwa konkordatowego    /przynajmniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu/

Przy zgłoszeniu w biurze parafialnym
narzeczeni przedstawiają:

– dowody osobiste,
– świadectwa chrztu (ważne 3 m-ce od daty wydania),
– świadectwa ukończenia katechezy w zakresie szkoły średniej,
– zaświadczenia z USC, które są ważne 180 dni od daty wydania.

 


Nauki przedślubne

odbywają się w parafii pw. Św. Józefa – Gdańsk Przymorze

 


Katolicka Poradnia Rodzinna

przy parafii św. Kazimierza

Prowadząca: Monika Reca
kontakt: 695 140 777

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

KATECHEZY PRZEDŚLUBNE W DEKANACIE GDAŃSK-PRZYMORZE

ROK 2024

Kurs odbywa się w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki (każde spotkanie trwa ok.1,5h) w kościele pw. św. Józefa w Gdańsku – Przymorzu, ul. Jagiellońska 9 o godz. 19.30. W terminach podanych poniżej. Na końcu można złożyć dobrowolną ofiarę. Nauki można rozpocząć w odpowiadającym terminie i jeżeli jest taka konieczność dokończyć w innym miesiącu.

Terminy i tematy poszczególnych nauk:
19 lutego – Wiara i przykazania Boże na drodze życia człowieka

– Życie sakramentalne w praktyce życia małżeńskiego i rodzinnego
20 lutego – Różnice psychiczne pomiędzy mężczyzną a kobietą

– Omówienie zobowiązań przysięgi małżeńskiej
21 lutego – Moralność małżeńska, wartość czystości małżeńskiej

– Styl życia rodziny chrześcijańskiej i jej tradycje
22 lutego – Rola właściwej komunikacji w małżeństwie i rodzinie

– Przezwyciężanie kryzysów w małżeństwie i rodzinie
8 kwietnia – Wiara i przykazania Boże na drodze życia człowieka

– Życie sakramentalne w praktyce życia małżeńskiego i rodzinnego
9 kwietnia – Różnice psychiczne pomiędzy mężczyzną a kobietą

– Omówienie zobowiązań przysięgi małżeńskiej
10 kwietnia – Moralność małżeńska, wartość czystości małżeńskiej

– Styl życia rodziny chrześcijańskiej i jej tradycje
11 kwietnia – Rola właściwej komunikacji w małżeństwie i rodzinie

– Przezwyciężanie kryzysów w małżeństwie i rodzinie
10 czerwca – Wiara i przykazania Boże na drodze życia człowieka

– Życie sakramentalne w praktyce życia małżeńskiego i rodzinnego
11 czerwca – Różnice psychiczne pomiędzy mężczyzną a kobietą

– Omówienie zobowiązań przysięgi małżeńskiej
12 czerwca – Moralność małżeńska, wartość czystości małżeńskiej

– Styl życia rodziny chrześcijańskiej i jej tradycje
13 czerwca – Rola właściwej komunikacji w małżeństwie i rodzinie

– Przezwyciężanie kryzysów w małżeństwie i rodzinie
9 września – Wiara i przykazania Boże na drodze życia człowieka

– Życie sakramentalne w praktyce życia małżeńskiego i rodzinnego
10 września – Różnice psychiczne pomiędzy mężczyzną a kobietą

– Omówienie zobowiązań przysięgi małżeńskiej
11 września – Moralność małżeńska, wartość czystości małżeńskiej

– Styl życia rodziny chrześcijańskiej i jej tradycje
14 września – Rola właściwej komunikacji w małżeństwie i rodzinie

– Przezwyciężanie kryzysów w małżeństwie i rodzinie
4 listopada – Wiara i przykazania Boże na drodze życia człowieka

– Życie sakramentalne w praktyce życia małżeńskiego i rodzinnego
5 listopada – Różnice psychiczne pomiędzy mężczyzną a kobietą

– Omówienie zobowiązań przysięgi małżeńskiej
6 listopada – Moralność małżeńska, wartość czystości małżeńskiej

– Styl życia rodziny chrześcijańskiej i jej tradycje
7 listopada – Rola właściwej komunikacji w małżeństwie i rodzinie

– Przezwyciężanie kryzysów w małżeństwie i rodzinie