Nasi księża

PROBOSZCZ

Ks. Kanonik dr Ireneusz Baryła

święcenia kapłańskie 22.05.1988 r.

w naszej parafii od 19.02.2012 r.

 

WIKARIUSZE

Ks. mgr Grzegorz Jamrowski

święcenia kapłańskie 02.02.1988 r.

w naszej parafii od 01.07.2012 r.

*****

Ks. dr Sławomir Czalej

święcenia kapłańskie 20.06.1998 r.

w naszej parafii od 01.07.2018 r.

*****

Ks. dr Maciej Machalica

święcenia kapłańskie 25.06.2005 r.

w naszej parafii od 25.08.2021 r.

 

POMOC DUSZPASTERSKA

Ks. Kanonik mgr lic. Krzysztof Mudlaff

święcenia kapłańskie 22.05.1993 r.

w naszej parafii od 26.08.2017 r.